Kỹ năng leo núi bằng xe đạp địa hình. Xe đạp địa hình leo núi

Những người yêu thích môn vận động đi xe đạp địa hình chắc chắn đều đã từng đạp xe leo…