Đạp xe đường dài cần những gì

Các sinh viên đại học đã nhận tiền cho một dự án nhỏ và chuẩn bị cho chiếc xe tiếp…