Cách xử lý khi đạp xe bị nổ lốp

Khi nói đến việc đi xe đạp, hãy bắt đầu với chiếc xe đạp leo núi đầu tiên của ba…