Câu chuyện về đạp xe đường dài

Chủ đề: Bản thân sau khi đạp xe toàn hành trình tuyến Tứ Xuyên-Tây Tạng, sau chuyến đi, không cháy…