Hướng dẫn đạp xe đạp thể thao dành cho người mới

Trong bài đăng cuối cùng, tôi đã ám chỉ đến việc tôi không còn làm việc và đạp xe đạp…