Đột nhiên, xe đạp chỉ bằng những đồng xu

Reg Weisman (áo sơ mi xanh) và Russel Neiss ở Jackson đã sử dụng xe đạp địa hình nhập khẩu để…