“Critical Mass” (Thánh Lễ) đã được 13 năm

“Critical Mass” (Thánh Lễ) đã được 13 năm: Chiến tranh văn hóa đã cũ hơn và lùi xa hơn. Thật…