Cơ bắp hoạt động thế nào khi đạp xe

Một số loại địa hình sẽ sử dụng những cơ bắp này nhiều hơn những loại khác. Nếu địa hình…