Đi phượt bằng xe đạp địa hình. Du lịch bằng xe đạp địa hình

Chủ đề: Bản thân sau khi đạp xe đạp địa hình  toàn hành trình tuyến Tứ Xuyên-Tây Tạng, sau chuyến đi,…