Kinh nghiệm đạp xe đạp địa hình trong phố

Trang bị và kĩ thuật,rốt cuộc thì cái nào là quan trọng để nâng cao thành tích đạp xe? Câu…