Suy nghĩ lại về phương tiện di chuyển của thành phố Bend

Suy nghĩ lại về phương tiện di chuyển của thành phố Bend …Trong một thành phố ngày càng phát triển…