Tại sao các bộ phận trên cơ thể đều cảm thấy đau khi đi xe đạp

Đầu tiên: Tại sao không thể đạp xe trong một thời gian dài? Và Tại sao các bộ phận trên cơ…