Bơm cầm tay dành cho người đạp xe

Khi đi ra ngoài, các thiết bị xe đạp nên được trang bị, đặc biệt đối với người lái xe…