Tại sao các tay đua cần phải có bộ đếm tần số đạp xe?

 Đầu tiên thế nào là Bộ đếm tần số xe đạp nào tốt nhất? Tại sao các tay đua cần phải có…