Tốc độ của xe đạp địa hình

Hầu hết những người mới bắt đầu đi xe đạp địa hình đạp đều rất sung sức trong vài tháng…