Hướng dẫn dùng bộ chuyển động tay đề xe đạp

Xe đạp leo núi hiện nay có các bộ chuyển động tay đề 24 speed, 27 speed và 30 speed,…