Quy tắc ăn uống cho người đạp xe

Chế độ ăn uống trước khi vận động có ảnh hưởng nhất định đến kết quả cuộc đua,chế độ dinh…