Kiểm tra an toàn xe đạp trước hành trình

Trước khi xe đạp ra ngoài, cho dù là một khoảng cách ngắn, cũng nên luyện tập thói quen tiến…