7 kỷ lục thú vị về chiếc xe đạp trên thế giới

Đạp xe không chỉ là một hoạt động tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều đã biết. Theo thời…