Ưu điểm và nhược điểm của xe đạp gấp

Xe đạp gấp là một loại xe đạp có thể trở nên nhỏ gọn bằng cách gấp một trong số…