Các loại xe đạp (phần 1)

Để biết được loại xe nào phù hợp với bạn, bạn nên cân nhắc đầu tiên để biết bạn sẽ…