Xe đạp điện dành cho học sinh

Khi Xe đạp điện chưa thịnh hành, người ta thường cho rằng xe đạp điện chỉ dành cho các bà…