Xử lý khi đĩa dầu xe leo núi bị rò dầu

Phanh là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, đối với xe đạp địa hình có động…