Những vật dụng hỗ trợ khi đạp xe

Đạp xe là một việc vô cùng kì diệu, bạn bè của tôi rất thích đạp xe, đạp xe đạp…