Thử thách đạp xe trực tuyến của Apple

Sau khi thành phố Quảng Châu ra mắt hoàn toàn chiếc xe cơ giới “mở bốn điểm dừng bốn”, một…