Tìm hiểu phanh tay ở xe đạp trẻ em

Tại 1 số nơi, phanh chân từ lâu đã là tiêu chuẩn cho xe đạp trẻ em. Có 1 số thí…