Những chiếc xe đạp cho Nicaragua

Không có nhiều thanh niên 19 tuổi nói rằng mình có thể tác động đến cả một quốc gia, nhưng…