Bức thư gửi trường đua xe đạp

Trong những năm qua, tôi không ngừng nghe được những câu chuyện về trường đua xe đạp NSC, điều này khiến tôi quyết…