Thế nào là một chiếc xe đạp trẻ em tốt

Có rất nhiều những chiếc xe đạp trẻ em ngoài kia nhưng cái nào là phù hợp với tôi. Khi…