Trẻ em mấy tuổi có thể tập đi xe đạp

Tóm tắt: Trẻ em ngày nay hầu như đều có một chiếc Xe đạp trẻ em của riêng mình, và đi xe…