Không cần cái gọi là ý nghĩa! Đạp xe đường dài chỉ vì đi trên đường

 Thường xuyên đọc tin liên quan đến đạp xe đường dài, có người đã đạp chặng đường Tứ Xuyên-Tây Tạng…