Lưu ý để đi xe đạp an toàn trên phố

Tôi đã cẩn thận đếm toàn bộ khoảng cách. Có 8 ngã tư đèn giao thông, 5 nút giao thông…