Độ tuổi và kích thước xe (phần 1)

Đa phần mọi người thường chọn lựa loại xe đạp địa hình nhập khẩu phù hợp dựa trên tỷ lệ cơ…