Tại sao hiệu suất đi xe đạp của bạn thường tốt hơn vào buổi chiều?

Nhiệt độ cơ thể cũng có ảnh hưởng tới hiệu suất đi xe đạp của bạn. Hít phải ít khí…