Lịch sử hơn 100 năm của thương hiệu xe đạp Nhật

Xe đạp là một phương tiện quen thuộc của hầu hết các cô cậu học sinh, sinh viên và người…