Lịch sử của xe đạp mini Nhật Bản

Ngược dòng thời gian quay trở về Hà Nội vài chục năm về trước, phương tiện giao thông cá nhân…