Cách lắp ráp xe đạp địa hình hoàn chỉnh

Tự làm cho bản thân,hoàn thành xe đạp địa hình dùng chung Mặc dù làn đường xe đạp đã tràn…