Kĩ thuật đạp xe đường trường

Khi nhắc đến việc đạp xe đường trường, chúng ta không chỉ nói đến việc di chuyển, mà còn là…