Đạp xe trên băng tuyết

 Có vẻ như nhiều người đi xe đạp địa hình đã khám phá ra lốp xe đinh tán trong mùa…