Hành trình phượt bằng xe đạp địa hình

Nói Tứ Xuyên – Tân Tạng có sức thu hút lớn, vậy chúng ta sẽ nghe những điều ý kiến…