Các xe đạp leo núi đi qua cuộc đời tôi

Khi tôi 6 tuổi, mẹ tôi đã mua chiếc xe đạp đầu tiên, một phiên bản nhỏ của Phoenix, một…