Những bộ phận trên xe đạp trẻ em

Mỗi người đạp xe đều không mong rằng xe của mình không may bị đổ nhưng rất nhiều lúc “…