Đi xe đạp đường dài mà bị tê tay thì phải làm thế nào

Có rất nhiều bạn đi xe đạp địa hình đường dài thường có cảm giác tê ngón tay, đặc biệt…