Cách sử dụng bánh răng xe đạp địa hình

Xe đạp có hệ thống bánh răng rất phức tạp, điều đó giúp người sử dụng dễ đạp lên núi…