Hãy để xe hơi nghỉ ngơi

“Tôi rất sợ hãi mỗi khi nhìn thấy một trong những người đi xe đạp địa hình nhập khẩu dũng mãnh,…